FAV gaming

About the team


ShiN
Captain Shinji Funai ShiN
Afro
Player Naoki Kobayashi Afro
Taipon
Player Taiga Kawabuchi Taipon
ChloroForM
Player Takuya Kurosu ChloroForM
No2
Player Taku Murakami No2
Tatsukin
Substitute Tatsuki Kitagawa Tatsukin
Nata
Substitute Naoki Murase Nata
OdeNMiso
Manager and Coach Kaito Yonezu OdeNMiso