Electrify Esports

About the team


Ray
Captain Ruei Wei Chen Ray
ED
Player Chen Hou Tsung ED
Flash
Player Zong Min Lin Flash
Souffle
Player Hong Ting Cai Souffle
Pika
Player Yu Siang Lin Pika
Sino
Substitute Kuei En Lee Sino
Ace
Substitute Stephen Beukes Ace
Daling
Manager Ying Mei Zhang Daling
BruceZz
Coach Jing He Zhang BruceZz